Benvinguts al Vostre Blog

Hem pensat que era hora d’unir-nos tots els que ens dediquem a ensenyar ANGLÉS professionalment. L’objectiu és que puguem intercanviar experiències i materials i formar-nos. Volem convertir-nos en un punt de trobada dels professionals de l’anglés i organitzar jornades, xarrades i seminaris. Volem ser la veu dels professionals de l'anglés i col·laborar amb tots els relacionats amb l'anglés i amb l'administració educativa i que se’ns tinga en compte com a interlocutors a l'hora de prendre decisions.

An association to unite us all who teach English professionally has been created. The aim is to share experiences, exchange materials and encourage further training with conferences, lectures and debates and ultimately become the voice of teachers of English and liaise with all those involved and especially with our educational authority.

Friday 29 June 2012

ACTA DEL ANNUAL GENERAL MEETING 19h. 27-06-012


ACTA DEL ANNUAL GENERAL MEETING 19h. 27-06-012 

La presidenta Josefina Julian dóna la benvinguda els assistents i les gràcies per acudir.


          1 - Lectura i aprovació , si escau, de l'acta de la reunió anterior.


-Es llig l'acta de la reunió anterior que es aprovada per unanimitat.

El 27 de Juny ens reunim en la nostra seu del Lluís Vives per celebrar l’última assemblea del curs 2010-011.
        
La nostra presidenta Josefina dóna la benvinguda als nostres socis i els informa de la reunió que tindrem el 4 de Juliol en Ibi per informar i contactar els companys d’Alacant.
            Teruca, la tressorera,  informa del tema financer de l’associació. Ara mateix en som 105 membres i les finances ens donenen saldo positiu de 1500€ . Planteja  la domiciliació del rebut per facilitar la tasca i Haydée comenta el posar un document al blog per fer-ho.
            Es comenta la reunió que vam tindre a Madrid i com de profitossa va ser per coneixer el que fan altres associacions com la nostra i l’actitud del British Council actualmente, que va ser l’amphitrió.
            Josefina explica el que va passar a les diferents reunions a Conselleria sobre el tema del A2. Insistix en continuar negociant i no abandonar i comenta les novetats en el nou esborrany, seent el més important que ens podem nosaltres organitzar com a comissió.
            Cristina Cabanilles intervé per recordar que som l’única comunitat que les fa les                     proves.
            Teruca comenta la part positiva de les proves.
            Una companya de un centre de FP fa émfasi en el caos que s’organitza en el seu centre quan té lloc la prova i també comenta que els professors d’anglés sempre estem involucrats en totes les novetats.
            Una altra assistent pregunta on va a parar els diners de les taxes de l’ A2.
            Vicent insistix en que APAVAC continua i continuarà reivindicant fins aconseguir que siga una prova homologada de veritat; es a dir única i externa i com s’ha fet arribar la nostra postura com a col·lectiu  als sindicats i al Consell Escolar de la  CV.al voltant de la prova.
            Canviant de tema, Vicent parla de les jornades que el BC organitza per que els nostres membres estiguen assabentats. Els comenta amb quins organismes hem parlat i què volem aconseguir d’ells: Universitat, IULMA, sindicats, editorials, Consell Escolar Valencià.....
            Haydée comenta escriure un document en contra de l’examen de selectiu ja que diversos membres expressen el seu malestar sobre les proves actuals així que s’obri un document en Google docs amb el títol UNA ALTRA PAU ES POSSIBLE per que els membres facen les seues aportacions. Seguint el tema de la  PAU també es pregunta què passarà amb el tema de l’oral en la propera selectivitat.
            Vicent insistix en la necessitar de posar-nos en contacte amb els companys de primària.
            S’informa els membres de les properes jornades:, ....
           -La data de realització 14 i 15 d’octubr a l’IES Abastos.
            -Alguns dels ponentsels ponents: Miguel Martinez Lopez i Tina Suau de la Universitat de València,          Rodrigo Fdez Carmona, Asunción Jaime Pastor (UPV), Ester Molina (CETA), Vicky Oliver (UJI), MªJesús Frigols..
            -La proposta és que les jornades sigan només per als socis i que siguen  devades . Els socis només pagaran  la quota de l’any  vinent i els no socis hauran de pagar per associar-se i la quota de l’any vinent.
Josefina proposa fer uns encontres periòdics entre els associats on tots podem compartir el que fem, millorar prenent idees dels demés......
            Vicent parla de la postura de l’associació front el plurilingüisme, i decidim enviar el document que la resumeix perquè els socis tinguen accés i donen la seua opinió.
            En precs i preguntes, Empar Orts proposa que hi haja un club mensual on els membres es puguen reunir i intercanvien opinions.
            I sense més assumptes que tractat s’alça la sessió a les 21 hores.
          2 - Memòria econòmica y de socis del curs 2011-2012.


continuació Teruca explica i mostra el balanç econòmic de l’any. Comenta la possibilitat de publicar un article en premsa per donar a conèixer l’associació.

GESTION CUENTA APAVAC / Diciembre 2011 – Junio 2012

Saldo a 31 Diciembre 2011:       1,461 €  


Ingresos 2012:
·        Cuotas socios:                37 X 20=     740€
·        Otros ingresos:                          
                     100€ (donación de un socio de APAVAC )
·        Digital Story Telling:  12 X 30=  360€
                                                           TOTAL:           2,661€
Gastos Dic/ Junio 2012:
·        Jornada ESP Alicante 12 Mayo:
                                                                       270€     (desplazamiento, dietas, azafatas…)
                                                                       102,60€ (regalos ponentes)
·        Gastos imprenta  stickers  APAVAC:
                                                                       188,80€
·        Asistencia al curso IULMA Digital Story Telling de la junta APAVAC:
                                                                       90€
·        Transferencia IULMA de socios asistentes a Digital Story Telling:
                                                                         361€
·        Devolución a 2 socios de la inscripción a DST:
                                                60€
·        Gastos bancarios:                25.27€
                                   TOTAL:                        1,097.77€

BALANCE a 27 Junio 2012:  2,661 – 1,097.77 =   1,564.77


 3 -Memòria  d'activitats realitzades al curs 2011-2012.En un altre ordre de coses, mostrem els assistent totes les activitat promogudes per APAVAC durant l’any escolar.
Josefina i Vicent expliquen el fet que si la gent no respon positivament a les activitats organitzades per l’associació, no podrem organitzar-ne.


A2


Josefina dóna una explicació detallada de les reunions d’ APAVAC amb la Conselleria quant al tema de l’A2, plasma el descontent general amb el resultat del resultat dels encontres i insta els assistents a repensar que es pot fer amb l’A2, es a dir, quines mesures de pressió estarien dispostos a prendre.
          Vicent Sánchez aclarix la postura d’APAVAC front l’A2.
          Una companya proposa demanar assesorament legal, Josefina li respon que segons la LOE estem obligats a fer les proves.
          Cristina Cabanilles comenta que el fet de no ser homologada potser obrira una via per a lluitar.


ALACANT MEETING 4 DE JULIOL

ASSEMBLEA A IBI (ALACANT) 4-07-011

             El dia 4 de Juliol acudim a Ibi Vicent, Josefina i Angels de la junta directiva d'APAVAC  a presentar la nostra associació als professors d'anglés  d’Alacant en una assemblea  que va tindre lloc gràcies a l’amable col·laboració de les  companyes del seminarid’anglés de l’IES La Foia.
          
Primer de tot, Josefina, la presidenta,  explica els assistents cóm es va formar l’associació i amb quins propòsits i dóna les gràcies a Irene  d'Ibi per fer-nos d’enllaç d’APAVAC a Alacant. Vicent presenta el blog, l’ideari i explica com afiliar-se.
Josefina insistix en que l’associació ha de ser activa, una associació en la que tothom tinga un paper que desenvolupar.
A continuació es comenta el procés de les reunions que l’Associació ha assistit en Conselleria per tractar el tema de l'A-2.

 Isidra Bellot també explica com va sorgir el tema de la carta que ella va confeccionar  i també parla de les reunions com a assistent. També assenyala com s’aborda el tema de l’A2 a Navarra.
Una companya comenta els problemes de les dades de l’A2 i Isidra li assenyala les novetats dels nou esborrany.
Una altra companya  pregunta si es tornarà a fer una prova comuna, des de la mesa es respon que pot ser, es pot fer totes les parts de la prova en la mateixa data, excepte la prova oral.
            Una assistent de l’IES LaTorreta d’Elx exposa que van fer una reclamació formal a Conselleria en contra de l’A2, i els van contestar a tots, un per un.
            Des de la mesa, s’indica que hem de divulgar als centres tot tipus d’informació sobre com es pot accedir a les EOIs.
            Canviant de tema, Vicent informa les assistents de tots els contactes que hem establert amb la Universitat i el que volem aconseguir, a continuació mostra els objectius de les jornades a l’octubre.
            S’apunta la possibilitat de fer-les de matí i de com arribar des-d’Alacant i les dificultats per raons de treball i Irene d’Ibi  informa que tots els docents tenim dret a sis dies de permis per a  formació a l’any.
            Vicent mostra el document que hi ha al nostre blog sobre el plurilingüisme i que explica la postura d’APAVAC.
            Una companya d’Ibi no està d’acord i comenta que ella pensa que no afecta el Valencià.
            Unes companyes de primària informen com estan portant el tema del plurilingüisme i com  els ha afectat el seu centre, i ens comenten el que han fet elles: per exemple, al menjador han contractat mares de parla anglesa natives per tal d'emprar l'anglés en contextos significatius..
            Al voltant del tema dels CLIL les companyes  demanen  que APAVAC recolze tot el professorat que està treballant per donar les seues  assignatures en anglés ja que no té reducció d’hores, ni crèdits ni cap altre incentiu. S’ha de defendre el CLIL amb dignitat i professionalitat.

            Una assistent de La Torreta (Elx) ens conta que al seu centre s’han celebrat proves lliures per aconseguir el títol de CFGM. Per a organitzar totes les proves, els varen informar a Semana Santa i a correcuita tingueren que organitzar-ho tot i no varen rebre cap tipus de compensació per les hores extra. Redundant en el tema de la manca d’atenció per part de conselleria als professionals de l’anglés  també s’apunta la poca dotació en materials per als seminaris d’anglés  i que ara mateix estan dotant les editorials
      
    Vicent comenta els assistents el que s’està fent a València sobre el tema de la PAU, consistent e l’elaboració d’un escrit compartit expressant el nostre rebuig a com s’estàn fent les coses..

   En l’apartat de precs i preguntes es suggereix que s’óbriga  un apartat al blog dedicat a legislació important per als docents de l’anglés.

      A continuació les companyes del seminari de l’IES la Foia molt amablement oferiren a tots els assistents un “tea” amb pastissos  casolans que ens van saber a glòria.


Moltes gràcies a totes elles!!!.

 British Jornadas in October

British Council 4th annual ELT Conference

APAVAC are pleased to announce the forthcoming BC ELT Conference where we have been kindly invited to talk about our association to fellow teachers.


British Council Valencia

TEACHER TRAINING

ELT CONFERENCE 2011
The British Council is pleased to announce its 4th annual ELT Conference, which this year will take place on Saturday 1st October .
As in previous years, we hope to offer a range of high quality and engaging sessions with a real focus on practical classroom application.
The title of this year’s conference is: 5 key issues in ELT, and we will be dividing the sessions into five thematic areas:
      Practical ICT usage in the classroom
      Teaching English to Primary students
      Teaching English to Secondary students
      Teaching English to adult students
      Bilingual education and CLIL

The British Council’s Outreach programme works with local teaching communities and Teachers Associations and encourages participants and speakers from both state and private sectors to take part. If you would like to propose a session, send us your talk title, abstract (60-70 words) and bio-data before 15th July. We hope to be able to publish a pre-programme and timetable in September.

Click here for the conference schedule

Contact: roy.macavoy@britishcouncil.es I APAVAC conference


April 27 and 28  2012.


I APAVAC Conference Schedule


Friday 14 October

16.00
16.30
REGISTRATION

16.30
18.00Main Hall:
Opening
Rodrigo Fernández Carmona
Teacher and Teacher trainer.Author

Teaching English Literature in the English Class

18.00
18.30
Coffee Break

18.30
19.30
Main Hall:
Speakers will introduce their  Saturday workshops and Round tables.

MªVictoria Oliver Guasp,
Ester Molina
ESP Group
Beatriu Cardona

19.30
21.00

Main Hall :

MªJesús Frígols
Teacher and Teacher Trainer

CLIL: State of the Art

(secondary)

21.30

Conference Dinner
Restaurant:
Tastes of Temptation


Saturday 15 October

9.00
10.30

Room 1


MªVictoria Oliver

Teacher & TeacherTrainer

Millora L'anglès A Través De Les Pel·lícules

(secondary)

Room 2


Ester Molina
Primary Teacher

The scrapbook(primary&secondary))

Room 3

Asunción Jaime Pastor
(UPV)
Teresa Figuerola
(IES Abastos)
Vicente Sánchez
(CIPFP Faitanar)
Joan Ripoll
(IES Abastos)
ESP Round Table

(vocational training)
10.30
11.00

Coffee Break

11.00
12.15

Main Hall

IULMA  Conference Presentation

Dra. Francisca Suau Jiménez, U.València, Directora del IULMA-UV
“El IULMA – Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas: un puente entre Universidad y Enseñanza Secundaria”
Dr Miguel Fuster Márquez, U.València 'El corpus y sus herramientas:aplicaciones a la enseñanza del inglés en secundaria'
Dr Barry Pennock-Speck U.València “Uso de las TIC en el aula de secundaria”
Dra. Carmen Gregori Signes,  U.València “El relato digital o digital storytelling: aplicaciones en el aula de secundaria”
Dra. Ana Belén Cabrejas Peñuelas, U.València: “El glog: cómo se hace y sus aplicaciones a la clase de secundaria”
(secondary)
12.15
13.30

Room 1


Patrick Howarth
Freelance Teacher Trainer and Course book Writer

Looking Forward to Christmas(multilevel)

Room 2Beatriu Cardona, EOI

What can the CEF do for us?
Language teaching with and beyond the Framework.(secondary)


13.30
14.30

Main Hall

Dr.Miguel Martinez López,
Full Professor of English, University of Valencia

Lights and Shades of English Language Acquisition in the Spanish
School System: Some Problem/Opportunity Statements.


On the 14th and 15th of October I APAVAC Conference was held in IES Abastos where several speakers lectured of various issues.

The Conference was organized in two days, Friday 16h-21.30h and Saturday 9h-14.30h. so  the 10 different sessions could have their time assigned.

We could consider it was a huge success because 96 teachers from all educational systems attended and  received very different and varied information: How to Make a Scrapbook, How CLIL is progressing nowadays in Spain and abroad, How to Teach a Practical Class on English Poetry or improve English through Films etc, etc, etc.
APAVAC thinks the aims of the Conference were achieved because we wanted to give our English Teachers Members in our Comunitat a vast range of information ,practical and theoretical,  to allow  English professionals to be updated on any kind of new ideas, teachers training, teaching new currents, practical English classes even a look at the CEF (Common European Framework) and its connection with Language Teaching.

Finally and most importantly, APAVAC received the generous collaboration of all the Speakers involved in the Conference: Rodrigo Fernández Carmona (Teacher and Author), M. Jesús Frigols (Teacher and Teacher Trainer) M. Victoria Oliver from Castelló ( Teacher and Teacher Trainer), Ester Molina  (Primary Teacher, President of CETA  Córdoba English Teachers Association), IULMA ( Instituto Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas), Patrick Howarth (from the BC, freelance Teacher Trainer and Course book writer), Beatriu Cardona (EOI teacher and Associate Teacher) and Miguel Martinez Lopez (Full Professor of English of the University of Valencia).Iberian Peninsula ELTAs Meeting hosted by BC Madrid in Feb

BRITISH COUNCIL ELTAs MEETING FEBRUARY 10TH 2012

For the second year running, APAVAC went to Madrid to the Annual English Teachers Associations meeting,  invited by the British Council Spain. The following ET Associations were present along with APAVAC: APAC(Catalonia), APABAL (Balearic Islands), CETA (Córdoba), GRETA (Granada), APIGA (Galicia), TEA (Canary Islands),APPI (Portugal), TESOL Spain and BETEA (Basque Country).
On the Saturday evening session, part of the associations presented their reports.
APAVAC started by thanking the BC for inviting us to the meeting and generously running with all expenses involved. There followed a brief review of achievements of APAVAC. How membership had grown from 80 to almost 160 members. We mentioned as our key event the I APAVAC Conference in October 2011. We stressed how  a number of first rate speakers kindly contributed to a very successful event.. We mentioned Patrick Howarth from  British Council Valencia, IULMA and Miguel Martínez from the University of Valencia and María Jesús Frígols (CLIL), Esther Molina from CETA, Victoria Oliver from UJI, Rodrigo F. Carmona, Beatriu Cardona.


Then we briefly informed how we had established new and profitable liaisons specially when organizing our conference, including the University of Valencia, British Council Valencia, publishers and also recently University of Alicante.

We also presented our short term projects, such as ESP Conference in May in Alicante and later in Valencia, IULMA digital story telling in March and for next school year , our II APAVAC Conference. We also aim at spreading the association further in Alicante and Castellón.

Then, the rest of the associations reported on their achievements since last meeting.
 During the reports, a number of issues of our interest arose:
-the only community that has to do the A2 tests in secondary schools  is our Comunidad Valenciana.
-Cooperation among ELTAs in the areas of attending each other’s events, sharing publishing materials, sharing speakers, events info - keep us posted so that we can cross promote events & initiatives through our contacts, members and channels of communication
-Boosting visibility through BC Website, Facebook, the Press.
-Validation of Training Credits from other communities.
-Creation of ELT Iberia blog, like a public community site. Commitment for 2 postings a month per association
-Reaching out to university students as future professionals and associates.
-How to get language assistants (UK; USA), CIE  American Association.
-Offering to Educational Authorities as advisors.
-Achieving of Certification Body Status in agreement with Educational Authorities.                     
-Discount for members on other TAs conferences
-Invitation to Coimbra and to Bilbao (1 person) 12th March, send name of person
-Work on improvement of  conditions for CLIL teachers and bilingual schools.
-Exploring ways in which BC and TAs can support English in vocational education

Mark Levy ,  Project Manager of  Inclusion & Diversity in Education (INDIE) and Manager of ELT & Education Projects team, British Council, Spain, projects closed the meeting stating the British Council policy and how we could as TAs cooperate with them.
1             Stakeholders Mapping; Talking and working with the right people who are key in policies
2             Policy Dialogue; Strenghtening  BC’s status  as”World Authority”
3             Global Products & Services; Raising revenue while reaching wider audience
4             A joined up approach; Working with all TC in Spain and across Europe.

British Council-Spain Activity Focus for 2011-2012
-More engagement with a wider variety of key players in English
-Think Tanks, High Level conference
-Re-defining BC’s role in Bi-lingual Projects
-Marketing and selling BC’s Global Products and Services
-Delivering BC’s “Connecting Classrooms” activities: Olympics, Dickens,etc materials all free at  www.teachingenglish.org

After a meal on Saturday we all said our goodbyes until next year. All in all we learnt very much from each other, were encouraged by the British Council to keep up the good work and we got renewed energy and ideas to last for another year.Digitalstorytelling

April 27 and 28  2012.
APAVAC announces that the workshop
                     "Digital StoryTelling"
 by IULMA (Instituto Interuniversitario de Lenguas Aplicadas) is being  rescheduled to April 27 and 28  2012. That is a Friday from 16.00 to 21.00 and Saturday from 9.00 to 14.00. It covers the equivalent of 10 hours and will be certified by "Servei de Formació del Professorat de la Universitat de València". The venue is at  "Facultat de Filologia,Traducció i Comunicació ". Find further info in attached leaflet by  clicking HERE

Organizado por:
Taller
<< Relato Digital >>
Dr. Carmen Gregori Signes
Dr. María Alcantud Díaz
27y 28 de Abril de 2012
Taller: Introducción al relato digital y proceso para la creación de historias digitales. Usos y posibilidades de este tipo de narraciones.
Las actividades de cada taller incluyen: ✓ Una introducción al concepto, métodos y estrategias para crear relatos digitales. ✓ Distintos tipos de relato digital. ✓ La creación de recursos gráficos para la creación de tu historia (fotografías, vídeos o material escaneado, por ejemplo). ✓ Cómo buscar elementos multimedia (efectos de sonido, música, etc.) a tu relato digital. ✓ La grabación de la propia voz. ✓ Una sesión final donde se comparte el
trabajo realizado.
Cómo inscribirse en el taller:
Consultar con APAVAC: las plazas son limitadas por cuestión de espacio, por lo que una vez completado el aforo, se cerrará el plazo de inscripción a esta actividad.I ESP Conference in Alicante

ESP Seminar : English in Vocational Training

Last Saturday morning (12 May) APAVAC   held our  I ESP (English for Vocational Training) Seminar in Alicante. All in all it  was  a great opportunity for sharing and learning and as one of our colleagues commented  "...this seminar was an important step forward. We English teachers are still trying to be professionals despite our difficult situation."
Organizing this event implied  a lot of effort and we are proud of the outcome. We also devoted resources belonging to our membership to make the event free for all. Resources which regretfully were wasted when a number of the people who had registered did not turn up on the day without  notice. All those attending were invited at the coffee-shop next door during the break. Coffee and pastries were wasted and we also had to apologise to Ristorante Prego  where 22 meals had been booked. To avoid disappointments we would kindly  ask those registering for future events to let us know in advance in case they cannot make it.
We would like to thank Catalina Iliescu, Director of  Seu Universitaria Ciudad de Alicante who granted  their  wonderful premises, Dr José Mateo and Dr Victoria Guillén who provided the theoretical basis with highly interesting  lectures, Amparo Fernández, Isabel Berenguer, Carmen Antón and Vicente Sánchez who contributed with a hands-on approach of their daily practice. We would also like to thank publishers Oxford University Press, McMillan  and Pearson-Longman  who showed  their ESP materials.The last two generously gave away a number of  valuable items for our prize-draw.
 Contributors.
José Mateo, Phd in English Studies. Senior lecturer at the Department of English Studies (University of Alicante, Spain). He teaches Translation and Interpreting and Professional and Specific English at the University of Alicante both in Bachelor and Masters Degrees.. His research interests cover different fields: Lexicography and Specialized terminology (with the publication of different dictionaries -Stock Market terms, Banking terms and others-; Pragmatics; Economic and financial translation; Cognitive linguistics applied to communication and translation; Applied linguistics in professional and academic settings and Foreign language teaching. He currently holds the positions of Director of IULMA (Interuniversity Institute of Modern Applied Languages) and Codirector of RAEI (Alicante Review of English Studies/Revista Alicantina de Estudios Ingleses).
Victoria Guillén-Nieto graduated from Alicante University with a degree in English Studies in 1986. She holds a PhD in English Studies (Applied Linguistics) (1993) from the same university, and a Master’s degree in Forensic Linguistics from Pompeu Fabra University in Barcelona (2008). From 2003 to 2009 she chaired the Department of English Studies at the University of Alicante. Since 2007 she has coordinated the Master’s degree in English and Spanish for Specific Purposes at the Inter-university Institute of Modern Applied Languages (IULMA) at the University of Alicante. She co-edited the book Intercultural Business Communication and Simulation and Gaming Methodology (Peter Lang, 2009), which was awarded the “Enrique Alcaraz research award” by the European Association of Languages for Specific Purposes in September 2010. She has recently published “When humanities and information and communications technology merge” (pp. 185-208) in Interdisciplinarity and Languages. Current Issues in Research, Teaching, Professional Applications and ICT, Peter Lang, 2011), “The linguist as expert witness in the CTM courts” (Special Issue of ITL-International Journal of Applied Linguistics, 2011. In press) and (with Marian Aleson-Carbonell) “Serious games and learning effectiveness: The case of It’s a Deal!” (Computers & Education 58: 435-448, 2011).
Amparo Fernandez Sorribes, ESP Practitioner at CIPFP Xest.She has taught ESP for Automotive Vehicles, Industrial Maintenance, Hospitality cycles
Vicente Sanchez Garrigos, ESP practitioner at CIPFP Faitanar in Quart de Poblet.Valencia Experienced in Automotive Vehicles, Early Years Foundation Stage, Electricity, Image &Sound as well as English for Health Sciences in Faculty of Pharmacy.
Isabel Berenguer Pastor, ESP Practitioner at IES La Foia, Ibi. Experience in Machining and Administration Cycles.
Carmen Antón Tonda, ESP Practitioner at IES La torreta in Elx. Cycles in which she has had experience; Medical Emergencies, Vehicles body and electric maintenance, Installations in Telecommunication.


PROGRAMME


9.00-9.30
Registration
9.30-9:45
Welcoming address by  APAVAC Board
9.45-10.45

Opening lecture:  Los lenguajes de especialidad:su aprendizaje y enseñanza.

Dr. José Mateo Martínez(University of Alicante)
10.45-11.15
Coffee Break
11.15-12.45

When Humanities and Information and Communication Technology Merge

Dra Victoria Guillén Nieto  (University of Alicante)


"It's a Deal!":
Presentation of serious video game.
Presentation of the Master's Degree in English and Spanish for Specific Purposes at the University of Alicante
Dra Victoria Guillén Nieto
12.45-14.00
Workshop
“A Showcase of Resources for English Teachers in Vocational Training”
Vicente Sanchez Garrigos, CIPFP Faitanar , Quart de Poblet (Valencia)
Amparo Fernandez Sorribes, CIPFP Xest (Valencia)
Isabel Berenguer Pastor, IES La Foia, Ibi ( Alicante)
Carmen Antón Tonda, IES La Torreta , Elx (Alicante)

Venue  :               Sala Rafael AltamiraReunión con Rectorado/

Teruca comenta la proposta de convertir l’anglés en asignatura de modalitat i la reunió sobre el tema amb la Vicerrectora: parla dels grups ARA i de la necessitat de reconvertir el tema de l’anglés.
Una companya insisteix en la impossibilitat de fer una prova oral com cal en les circumstàncies actuals.


 De: Concha Pomares Plaza <conchipomares@gmail.com>
Fecha: 5 de junio de 2012 14:05
Asunto: Entrevista con APAVAC (Asociació Professors Anglés)
Para: martinez_ign@gva.es


Estimados señores:

Como profesores de lengua y cultura inglesas, formadores del alumnado de Secundaria, nos sentimos sensibilizados por  los cambios que se han producido en los últimos tiempos  respecto al tratamiento de las lenguas extranjeras en Educación.

Con la entrada en el plan Bolonia, se  requiere a los universitarios la adquisición de un nivel de dominio alguna lengua extranjera (nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) y esto se aplica con carácter general en la mayoría de las universidades , y ,presumimos, irá en aumento su requisito .

Tenemos, además, entendido que es obligatorio el nivel B2 para la obtención de un master y el  C1 para el doctorado.

En cuanto a la acreditación del nivel B1 de lenguas extranjeras, percibimos que cada universidad tiene un protocolo propio en el que habitualmente se reconocen de forma automática determinados títulos que están previamente establecidos (TOEFL, Escuela Oficial de Idiomas, etc.) o, si no es así, la propia universidad puede realizar una prueba de nivel.

Por ello, solicitamos una entrevista con ustedes con el fin intercambiar opiniones sobre la preparación de los estudiantes españoles en ese campo, labor en la que estamos directamente implicados y de la que nos sentimos responsables.

Les agradecemos, de  antemano, que nos dediquen su tiempo.

Atentamente.

Teresa Figuerola y Concha Pomares en nombre de APAVAC


---------- Mensaje reenviado ----------
De: Arantxa Alarcon Seller <alarcon_ara@gva.es>
Fecha: 20 de junio de 2012 12:42
Asunto: SOLICITUD ENTREVISTA DGOCD
Para: conchipomares@gmail.com


Estimadas Sras:
Les remito la presente con el fin de concertar dia y hora de la entrevista solicitada por ustedes.

El Subdirector de Ordenación D. Ignacio Martínez, les puede atender el próximo viernes
29 de junio a las 9:00 h,  en la Conselleria de Educación.

De todas formas, para confimar asistencia y concretar si hubiera cualquier cambio les adjunto
mi teléfono 961 970 614 Srta. Arantxa.

Sin mas y a la espera de sus noticias les saluda atentamente.

PROPUESTA PARA CREAR LA ASIGNATURA ESPECÍFICA DE INGLÉS EN LAS PRUEBAS DE SELECTIVIDAD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.


Desde APAVAC consideramos que clasificar la asignatura de Inglés dentro de la oferta de asignaturas especificas en las pruebas de PAU sería interesante no sólo para aquellos alumnos que tienen la convicción de que el Inglés es más que una asignatura en su futuro académico a corto plazo  y una herramienta de promoción laboral a plazo largo, sino también como respuesta a todas las titulaciones que hoy por hoy ofertan grados cuya lengua vehicular es el inglés.

Desde las aulas hemos asistido cómo aquellos alumnos, que queriendo hacer del inglés un mérito académico, han asistido desde sus primeros años de escolarización a academias de idiomas para suplir las carencias que el sistema educativo no les podía ofrecer por falta de horas en sus currículos y por la elevada ratio en las aulas para una asignatura eminentemente práctica.

Las diferentes medidas políticas han intentado enmendar esta lamentable situación y hemos contemplado cómo el nivel de los alumnos mejoraba muy poco con ellas: ya no nos podemos engañar más, si no hay más horas de inglés a la semana no habrá una mejora sustancial y suficiente frente a la demanda social.

Es en este punto en el que queremos incidir. Desde 2010 la oferta educativa de los institutos y colegios concertados incluye una asignatura optativa nueva INGLES PRACTICO, con 4 horas semanales desde 1º ESO a 2º Bachiller. Los grupos tienen 20 alumnos como máximo y ahora SÍ notamos que esta vez los alumnos adquieren el nivel que se les exigirá más adelante en sus futuros estudios profesionales.

Por todo lo anteriormente expuesto, desde APAVAC proponemos que aquellos grados que ofertan grupos cuya lengua vehicular sea el inglés, ofrezcan y ponderen con 0.2 la asignatura de Inglés en la parte específica de las PAU. De esta manera daríamos respuesta a tres niveles:

ê Ofrecer una solución a aquellas facultades que están exigiendo el nivel B1/ First Certificate al finalizar el primer curso del grado en su oferta de Grupo en Inglés como ocurre en Derecho, ADE y alguna Ingeniería, y que en caso que el alumno no sea de capaz de aportar dicho certificado debe abandonar el grupo al que ha asistido y en el que se ha examinado cuando entró en su primer curso.

ê Solucionar la polémica de incorporar el nivel oral a las pruebas de PAU. Siendo pequeño el grupo de alumnos que optaría por esta vía, SÍ sería factible la organización de pruebas orales.

ê Ofrecer a los alumnos que han cursado la asignatura optativa una recompensa por la dedicación que han tenido a lo largo de su etapa educativa en la ESO y el Bachiller.

Esperamos valoren positivamente nuestra propuesta y nos brindamos a colaborara y a estudiar cómo incorporarla a futuras convocatorias de las Pruebas de Selectividad.

Atentamente,
 ___________________________________________________________

Propuesta: que la adminsitración considere al inglés como instrumental, al mismo nivel que el castellano, valenciano y las mates. Tienen la misma carga lectiva las 3 lenguas y las tres son obligatorias en la PAU. Que por ley sea que un alumno con inglés y valenciano no obtenga el Certificado en la ESO, por ej. 

 _____________________________________________________________________________

           4-Proposta d' activitats. Programació 2012-2013.
(Si teniu propostes , preguem ens les feu arribar al correu).
         
- Angels Gonzàlez comenta l’esborrany de La Nova Llei d’Adults.

Presentar APAVAC a Castelló, Vicent insistix en la necessitat d’obrir l’associació en Castelló.


-Taller de Scrapbook


-ESP seminar in Valencia

-II APAVAC Conference/Jornades 9-10 Noviembre


-taylormade courses from IULMA,

-Sugerències dels socis

continuació mostra les sugeréncies que han enviat els socis per comentar a l’assemblea.
Sugerències dels socis;PROPOSTES DE CURSOS I FORMACIÓ

-
Soy Javier García, profesor de inglés en el IES Enric Valor de Picanya (y miembro de APAVAC desde ayer). He visto que ofertáis un curso sobre "Digital Storytelling" al que desafortunadamente no podré asistir.  Hace un tiempo di varios cursos en CEFIRES sobre JCLIC. Como parece que el tema digital está de moda, igual os interesaría preparar un curso sobre creación de materiales digitales. Además de JCLIC, tengo bastante experiencia con MALTED y con EXE LEARNING. De hecho, estoy creando mis materiales para Bachillerato con EXE LEARNING, a ver si puedo prescindir de libro de texto el año que viene. Si os interesa, decídmelo.

Un saludo,

Javier García Bonifaz

Javier García Bonifaz
Hello again.

Let me tell you what my plans are for the next future as regards digital materials. Right now I'm starting to prepare digital materials for 1st BAT. I hope to have everything ready by September, so that I can use my materials instead of a textbook. I'm certainly willing to share my knowledge with everyone interested. It depends on what you would like to do. If you want to have a general speech on the digital tools that English teachers can use, that would be no problem and it can be arranged very straightforwardly. If you would like to have a "course" (20, 30 hours, you name it), I could prepare that too. For that course, I think that the following contents could be quite appropriate, but that could obvioulsy be modified:

       Tools to use digital materiales already made: MALTED, AGREGA. (There are other tools, like Powerpoint presentations downloaded from sites such as SLIDESHARE.)
       Tools to create your own digital materials: EXE LEARNING, JCLIC. (As an appendix, an introduction to image, sound and video editors.)
       Virtual Learning Environments (VLE): MOODLE.

Hola,
En quant a propostes de cursos, jo trobe a faltar eixes jornades en les quals ens reuniemem els profesor durant una o dues vesprades on compartiem experiencies amb l'excusa d'una presentació d'una editorial. S'aprenia molt i el feedback en el que tornaves a casa era prou per moure amb il.lusió durant una temporadeta. El problema és per aquells que vivim fora de valència ja que el viatge ja menja un hora llarga 


- CURSOS SOBRE NOVES TECNOLOGIES (TIC) APLICADES A L'ENSENYAMENT D'UNA LLENGUA ESTRANGERA.
- CURSOS ENFOCATS ALS CICLES FORMATIUS.
- EXPLOTACIÓ DE LES 4 DESTRESSES COMUNICATIVES.
- POSTGRAUS A DISTÀNCIA A PREUS ECONÒMICS EN ANGLÉS PER AL CONCURS DE TRASLLATS.Hola,
 Estarien bé  cursos per a futurs professors.

Gràcies,- Estaría bien organizar cursos de perfeccionamiento para profesores a nivel oral, como los antiguos "Let's communicate" que organizaba el CEFIRE de Torrente


Todo lo relacionado con las TIC es interesante :
BLOGS , FOTOGRAFÍA DIGITAL , INTERCAMBIOS ELECTRÓNICOS ,esto último consiste en conseguir que nuestros alumnos contacten con alguna universidad o centro docente vía SKYPE  u otro programa informático . Énfasis en cómo conseguir que  las destrezas orales mejoren  en el alumnado español .-Cursos d'anglés per als professors
-Tallers d'intercAnvi de materials  idees per als cicles formatius 


Hola a tots. Crec que es molt necesari que parlem de l'anglès per a cicles. La nostra situació en els cemtres de secundària i en els centres específics de cicles. Necesitem formació i intercanvi d'experiències, ja.
Ens veiem a la reunió i una vegada més, gràcies per la vostra tasca
Sugerències dels socis;INICIATIVES A PROMOURE DES DE L'ASSOCIACIÓ

Hola a todos:
Quería felicitaros y animaros de nuevo en vuestra ardua tarea de luchar por el inglés y conseguir mejoras para la educación pública y los profesores de inglés de esta comunidad.
No estaré en la reunión de mañana, pero estaría bien que alguien dijera que se os felicita a la Junta por vuestra labor.

Propuesta: que la adminsitración considere al inglés como instrumental, al mismo nivel que el castellano, valenciano y las mates. Tienen la misma carga lectiva las 3 lenguas y las tres son obligatorias en la PAU. Que por ley sea que un alumno con inglés y valenciano no obtenga el Certificado en la ESO, por ej.
- INTERCANVI  D'ACTIVITATS ORALS  A L'ESO PER PROMOURE LA PARLA ENTRE ELS ESTUDIANTS.
- INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES EN GENERAL SOBRE L'EXPLOTACIÓ DE LES 4 DESTRESSES.    

Enviar de nuevo un mailing a todos los centros  , informando de la existencia de la asociación y la  conveniencia de asociarse para compartir conocimientos e inquietudes .En estos momentos en que todos los docentes tienen que acreditar las competencias en inglés ¿cómo  lo va a hacer la admon. ,nos va a obligar a todos los docentes de inglés a impartir clases o a dar títulos de nivel básico tb´. a los docentes      ¿?Hola colegas,
Soy una profe de inglés de Alicante,.He sabido de vuestra existencia este curso, me alegro de que podamos reunirnos y hablar de nuestros temas y en breve entraré a formar parte del grupo.Llevo 33 años como profesora numeraria de secundaria Me gustaría saber si tenemos que aceptar todos los "trabajos extra" que se nos vienen encima cada año fuera de nuestro horario y que son más cada vez, a saber: A2, pruebas diagnósticas de 2º ESO, pruebas libres de ciclos, pruebas de acceso a ciclos. También se rumorea que nos pueden encargar la prueba oral de la PAU. En mi instituto estamos hasta el cuello, especialmente en junio que tenemos tantos exámenes con nuestros alumnos. ¿Vais a tocar este tema el día 27?                                                                      
       Un saludo de una colega indignada


 ¿ No creeis que los profesores de inglés trabajamos  un poco mas que el resto?? además de lo que hacen otros dptos , no todos tales como : evaluación diagnóstica, pruebas de ciclos , pruebas de "erasmus " ......  sólo o casi nosotros   pruebas A 2  ,  y se rumeorea que la selectividad oral la haremos en los centros  by the face.- Promover el intercambio con profesores de otros centros de otros paises sería muy enriquecedor. 

-Recuperar les hores de departament d'anglés als CIPFP/ Las horas perdidas desde la desaparición de los departamentos de idiomas de los CIPFP

-Una companya de Xest informa que en els CIFP han eliminat els Departaments d’Anglés i cal que l'associació s'interesse per l'assumpte.

     Una sòcia proposa que hi haja un club mensual on els membres es puguen reunir i intercanvien opinions.

Sugerències dels socis;ALTRES PROPOSTES
1- Fundamental  que se hagan jornadas en las tres provincias para que pueda asistir más gente 

2-Relacionarse con las universidades cercanas o tener una persona de contacto en cada universidad para conseguir formación  e información .

- Seguid así.

Pay a five-column ad in the Levant talking about the association and what we do and encouraging people to join.

Pagar un anuncio a cinco columnas en el Levante hablando de la asociación y lo que hacemos y animando a la gente a asociarse.            5- Procés de renovació de  càrrecs de
l 'equip directiu

La junta directiva recorda que ha d’haver una renovació de càrrecs directius i cal especificar condicions per la candidatura i data
          6-Torn obert de paraula


-Josefina comenta que seria interessant fer grups de treball.
-Cristina Cabanilles comenta que en general, l’excés de treball és el tema més repetit pels socis.
Com a propostes s’estableixen dues:

  1. Fer una enquesta amb els alumnes que ténen Anglés per vore les necessitats de canvi reals.
  2. Entregar o enviar la carta esmentada anteriorment a Conselleria. (see below)
    

-Teruca insta els assistents a entregar amb registre d’entrada en Conselleria la carta elaborada per l’IES Abastos i adaptada a cada centre, que replega el malestar dels Departaments d’anglés del centres gran per la quantitat de treball extra i creixent amb el que es troben cada curs.

<<<<<concerning work overload>>>

IES ABASTOS

Departamento de Inglés

Curso 2011-2012

Los abajo firmantes, miembros del Departamento de Inglés del IES Abastos, quieren manifestar lo

siguiente:

A. Que el proceso de elaboración de Prueba de Acceso a Ciclos Formativas (así como

de cualquier otra que deba ser aplicada por este Departamento) se realice con el mayor cuidado

y que sean revisadas adecuadamente para evitar errores como los surgidos en la última

convocatoria con una de las preguntas de verdadero/falso, que carecía de contestación en el

texto, lo cual causó problemas a los aspirantes y correctores.

B. En segundo lugar, queremos denunciar la sobrecarga de trabajo que nos suponen las

innumerables pruebas o exámenes que tenemos que preparar, administrar y corregir:

1. Diciembre: corrección de pruebas de inglés nivel B-1 y proceso de selección para las

Becas Erasmus,

2. Enero: selección mediante pruebas orales y escritas para las becas FCT en Europa

en Ciclos Superiores.

3. Febrero: preparación, administración y corrección de las cuatro destrezas de las

pruebas A-2, para alumnos mayores de 16 años, proceso que supone dos o tres

jornadas de trabajo para todo el departamento de inglés.

4. Junio: pruebas de acceso a Ciclos Formativos de grado superior.

5. Junio: mecanización de los resultados de las Pruebas de Diagnóstico cada 2 años.

6. Mayo-Junio: corrección de las pruebas de para la obtención del Graduado Escolar,

cuando el centro es seleccionado para tal efecto.

En el caso concreto de nuestro centro esto ha supuesto unos 850 ejercicios extra, con sus

correspondientes reclamaciones que recaen exclusivamente sobre el Departamento de Inglés.

Por todo ello, consideraríamos justo que esta sobrecarga de trabajo tuviera, bien una

compensación económica específica o una compensación en reducción de horas lectivas.

Valencia 27 de junio de 2012


012/6/6 
Hola colegas,
Soy una profe de inglés de Alicante, .He sabido de vuestra existencia este curso, me alegro de que podamos reunirnos y hablar de nuestros temas y en breve entraré a formar parte del grupo.Llevo 33 años como profesora numeraria de secundaria Me gustaría saber si tenemos que aceptar todos los "trabajos extra" que se nos vienen encima cada año fuera de nuestro horario y que son más cada vez, a saber: A2, pruebas diagnósticas de 2º ESO, pruebas libres de ciclos, pruebas de acceso a ciclos. También se rumorea que nos pueden encargar la prueba oral de la PAU. En mi instituto estamos hasta el cuello, especialmente en junio que tenemos tantos exámenes con nuestros alumnos. ¿Vais a tocar este tema el día 27?                                                                             Un saludo de una colega indignadaSense més assumptes que tractar s’alça la sessió a les 20.30


La secretaria
Angels