Benvinguts al Vostre Blog

Hem pensat que era hora d’unir-nos tots els que ens dediquem a ensenyar ANGLÉS professionalment. L’objectiu és que puguem intercanviar experiències i materials i formar-nos. Volem convertir-nos en un punt de trobada dels professionals de l’anglés i organitzar jornades, xarrades i seminaris. Volem ser la veu dels professionals de l'anglés i col·laborar amb tots els relacionats amb l'anglés i amb l'administració educativa i que se’ns tinga en compte com a interlocutors a l'hora de prendre decisions.

An association to unite us all who teach English professionally has been created. The aim is to share experiences, exchange materials and encourage further training with conferences, lectures and debates and ultimately become the voice of teachers of English and liaise with all those involved and especially with our educational authority.

Tuesday 23 February 2010

Escrit de l'IES Dr Faustí Barberà d'Alaquàs

Sr. Conseller d’Educació i Sr.Director General d’Ordenació i Centres Docents

El professorat sotasignant de l’I.E.S Dr. Faustí Barberà d’Alaquàs volem expressar la nostra protesta i el nostre rebuig amb l'ordre de Conselleria d'Educació de 23 de desembre de 2009, per la qual es donen instruccions per a l’administració de proves de llengües estrangeres de nivell A2 (bàsic) als centres de Secundaria i FP per aconseguir el certificat  en Anglès, Francès, Italià i Alemany a l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

Així mateix, volem que aquesta es faça arribar al Consell Escolar del centre per a que tota la comunitat escolar, especialment pares i alumnes sàpiguen els nostres motius. 

Rebutgem i estem indignats perquè una vegada més Conselleria d'Educació ha donat mostres de DESCONSIDERACIÓ amb la comunitat escolar. 

DESCONSIDERACIÓ
amb els centres que en un mes han tingut que planificar i administrar unes proves que, sobre de ser noves, no han estat incloses en les PGAs., i que obliguen a despeses extraordinàries i augmenten la burocràcia. 

 DESCONSIDERACIÓ amb la comunitat escolar per no advertir de l'enrenou que representen aquestes proves ja que alteren significativament l'activitat del centre pel nombre d'alumnes matriculats (en el nostre centre 94), l'alteració d'horaris, pèrdua de les classes de les assignatures d'idiomes estrangers on els professors han d'estar examinant i altres disrupcions de tot tipus. Conselleria ha fet passar les proves com un examen mes i poc s’esperaven els equips directius el mal de cap que se’ls venia a sobre. 

DESCONSIDERACIÓ amb el professorat de llengües, que en un temps rècord ha degut  preparar unes proves d'elaboració molt rigorosa i aplicació complicada i que augmenta significativament la seva càrrega lectiva i amb les que la immensa majoria de docents de llengües no està familiaritzat. 
Tot i que excel•lents professionals, el professorat d'idiomes estrangers desenvolupen la seva tasca entre adolescents i les eines que utilitzen per avaluar estan generalment adaptades al procés d'aprenentatge i a les individualitats i adaptacions curriculars. Les proves objectives de les característiques que ens ocupen són ben allunyades de la pràctica quotidiana. 

DESCONSIDERACIÓ amb els alumnes als que no se'ls garanteix unes proves en condicions òptimes i en igualtat de condicions. Les proves haurien de ser elaborades  des de Conselleria i administrades el mateix dia a tota la comunitat Valenciana. Així mateix els alumnes no saben ben bé on es capfiquen per manca d'informació i desconeixement de les seves possibilitats i manca de temps per preparar-se.

DESCONSIDERACIÓ amb l'opinió pública a la que es vol fer veure que Conselleria està molt dedicada a afavorir l'aprenentatge de llengües estrangeres, quan la realitat és ben diferent. 
Es pretén a cop de decret que els nostres adolescents es posen al nivell de la resta d'Europa pel que fa a aprenentatge de llengües estrangeres sense incidir en els problemes bàsics: Manca de dotació i mitjans a les escoles i instituts. Connexions a Internet deplorables. Grups encara massa nombrosos. Inexistència d'aules d'idiomes. Professors d'idiomes encara carregats amb enormes radiocassets pels passadissos dels instituts quan no cadafals amb la televisió i el vídeo quan sabem tots i especialment els assessors del Senyor Conseller que l'aula-matèria és fonamental per a l'aprenentatge d'idiomes amb recursos de tot tipus , variats i atractius, incloent audiovisuals i, a més de condicions acústiques especials. 

PROTESTEM per com s'han fet les coses: 
A correcuita, per sorpresa i quasi d'amagatall, ja que l'ordre és del 23 desembre de 2009, dins de les vacances escolar i no es publica fins el 14 de gener de 2010, quan la LOE és de l'any 2006 i el seu desenvolupament autonòmic al voltant de llengües estrangeres no s'havia implementat fins ara. 
Sense cap planificació ni previsió per als centres ni el professorat. 
Sense cap suport per als seminaris de llengües estrangeres, ni reunions prèvies, ni cursets als CEFIRES, ni instruccions precises i detallades per als equips directius. 
Tampoc se'ns ha explicat i no entenem el perquè de la duplicitat de les tasques pel que fa administració i preparació de proves que fins ara feien les EOIs. 

Per tot això, DEMANEM al Senyor Conseller i en el seu nom  la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents que suspengua l’aplicació de les proves fins que no es puguen fer en condicions dignes, iguals per a tothom, amb prou temps per planejar i després d'informar i obtenir el consens de tota la comunitat escolar incloent els sindicats.


                                                                       Alaquàs, 23 de febrer de 2010