Benvinguts al Vostre Blog

Hem pensat que era hora d’unir-nos tots els que ens dediquem a ensenyar ANGLÉS professionalment. L’objectiu és que puguem intercanviar experiències i materials i formar-nos. Volem convertir-nos en un punt de trobada dels professionals de l’anglés i organitzar jornades, xarrades i seminaris. Volem ser la veu dels professionals de l'anglés i col·laborar amb tots els relacionats amb l'anglés i amb l'administració educativa i que se’ns tinga en compte com a interlocutors a l'hora de prendre decisions.

An association to unite us all who teach English professionally has been created. The aim is to share experiences, exchange materials and encourage further training with conferences, lectures and debates and ultimately become the voice of teachers of English and liaise with all those involved and especially with our educational authority.

Tuesday 12 January 2016

Carta al Senyor Director General de Política Lingüística
Senyor Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana

Un any més els docents de secundària d'idiomes contemplen amb desànim i resignació la realització de les proves d'idioma de nivell A2 , les malaurades proves homologades.
Des del principi a l'any 2010, s'hi varem oposar i li varen fer arribar a la nostra administració educativa les nostres queixes i opinions recolzades pels sindicats sense que ens feren mai cas. Només tingueren reunions tècniques de com s'havien d'administrar.
Un altra volta  volen fer-vos arribar la nostra opinió des de l'Associació de Professors d'Anglés de València, Alacant i Castelló (APAVAC)

a) Fer una prova no assegura l’ensenyament de les llengües. Si no s’adapten els currículums de llengües al Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües , fer una prova que reconega A2 és una burla a la tasca del professorat d’idiomes, que veuen que cal una prova per reconèixer el que ells fan a classe. Són proves molt negatives per al professorat, que dedica moltes hores. És absurd que hi haja un doble esforç que porte a la mateixa acreditació.
b) Fer una prova que reconega A2 no és més que una mesura propagandística i no és acceptable que es faça creure l'opinió pública que la nostra administració educativa està molt dedicada a afavorir l'aprenentatge de llengües estrangeres quan la realitat és ben diferent. Es pretén a cop de decret que els nostres adolescents es posen al nivell de la resta d'Europa pel que fa l'aprenentatge de llengües estrangeres sense incidir en els problemes bàsics: Manca de dotació i mitjans a les escoles i instituts, connexions a Internet deplorables, grups encara massa nombrosos, nul·la formació i recolçament als docents d'anglés, manca d'avaluacions reals de les polítiques d'idiomes estrangers i la seua implantació als centres, etc.
c) No és acceptable per als  centres ni per al professorat d'idiomes perquè els obliga a una paperassa i preparació que suposa una càrrega afegida a les seues obligacions i que alteren significativament l'activitat del centre pel nombre d'alumnes matriculats , l'alteració d'horaris, pèrdua de les classes de les assignatures d'idiomes estrangers on els professors han d'estar examinant i altres disrupcions de tot tipus.
d) No s'ha demostrat fins ara les avantatges de les esmentades proves ja que fins ara no s'ha fet un informe de valoració de les proves homologades des de la seua implantació en 2011. Encara no sabem la seua repercussió en la qualitat de l'aprenentatge de llengües estrangeres.


A més a més de les raons de fons esmentades, hi d'altres que les resten legitimitat.

1) Qualsevol cosa que no siga una prova única i comuna, va contra les nocions d'equitat, rigor i universalitat que són el suport i la validació de qualsevol certificació. Entenem , per tant, que  la prova homologada d’idiomes de nivell bàsic als IES i centres d’FP ha de ser única i comuna i elaborada per una Comissió Coordinadora nomenada per la Conselleria a aquest efecte i externa als centres , tal com es fa ara mateix a les EOIs.
2)    Tal com s’està fent en aquests moments en que cada centre   elabora la seua prova,  NO QUEDA  GARANTIDA la igualtat d'oportunitats per als alumnes ja que poden variar molt les condicions  d'uns centres a uns altres.
3)   La multiplicitat de proves és incompatible amb les directrius unificadores del Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües, ja que atempta contra  alguns dels seus principis, entre d’altres, el de la TRANSPARÈNCIA  i   la COHERÈNCIA en l'avaluació, els exàmens i les qualificacions.

Per tot el dit abans demanem a la nostra autoritat educativa la supressió indefinida de les proves “homologades” d’idioma als instituts de manera immediata.

València ,10 gener 2016

Josefina Julián Mezquita, 


Presidenta d'APAVAC