Benvinguts al Vostre Blog

Hem pensat que era hora d’unir-nos tots els que ens dediquem a ensenyar ANGLÉS professionalment. L’objectiu és que puguem intercanviar experiències i materials i formar-nos. Volem convertir-nos en un punt de trobada dels professionals de l’anglés i organitzar jornades, xarrades i seminaris. Volem ser la veu dels professionals de l'anglés i col·laborar amb tots els relacionats amb l'anglés i amb l'administració educativa i que se’ns tinga en compte com a interlocutors a l'hora de prendre decisions.

An association to unite us all who teach English professionally has been created. The aim is to share experiences, exchange materials and encourage further training with conferences, lectures and debates and ultimately become the voice of teachers of English and liaise with all those involved and especially with our educational authority.

Monday, 18 July 2011

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 27-06-011
            El 27 de Juny ens reunim en la nostra seu del Lluís Vives per celebrar l’última assemblea del curs 2010-011.
         
La nostra presidenta Josefina dóna la benvinguda als nostres socis i els informa de la reunió que tindrem el 4 de Juliol en Ibi per informar i contactar els companys d’Alacant.
            Teruca, la tressorera,  informa del tema financer de l’associació. Ara mateix en som 105 membres i les finances ens donenen saldo positiu de 1500€ . Planteja  la domiciliació del rebut per facilitar la tasca i Haydée comenta el posar un document al blog per fer-ho.
            Es comenta la reunió que vam tindre a Madrid i com de profitossa va ser per coneixer el que fan altres associacions com la nostra i l’actitud del British Council actualmente, que va ser l’amphitrió.
            Josefina explica el que va passar a les diferents reunions a Conselleria sobre el tema del A2. Insistix en continuar negociant i no abandonar i comenta les novetats en el nou esborrany, seent el més important que ens podem nosaltres organitzar com a comissió.
            Cristina Cabanilles intervé per recordar que som l’única comunitat que les fa les             proves.
            Teruca comenta la part positiva de les proves.
            Una companya de un centre de FP fa émfasi en el caos que s’organitza en el seu centre quan té lloc la prova i també comenta que els professors d’anglés sempre estem involucrats en totes les novetats.
            Una altra assistent pregunta on va a parar els diners de les taxes de l’ A2.
            Vicent insistix en que APAVAC continua i continuarà reivindicant fins aconseguir que siga una prova homologada de veritat; es a dir única i externa i com s’ha fet arribar la nostra postura com a col·lectiu  als sindicats i al Consell Escolar de la CV.al voltant de la prova.
            Canviant de tema, Vicent parla de les jornades que el BC organitza per que els nostres membres estiguen assabentats. Els comenta amb quins organismes hem parlat i què volem aconseguir d’ells: Universitat, IULMA, sindicats, editorials, Consell Escolar Valencià.....
            Haydée comenta escriure un document en contra de l’examen de selectiu ja que diversos membres expressen el seu malestar sobre les proves actuals així que s’obri un document en Google docs amb el títol UNA ALTRA PAU ES POSSIBLE per que els membres facen les seues aportacions. Seguint el tema de la PAU també es pregunta què passarà amb el tema de l’oral en la propera selectivitat.
            Vicent insistix en la necessitar de posar-nos en contacte amb els companys de primària.
            S’informa els membres de les properes jornades:, ....

           -La data de realització 14 i 15 d’octubr a l’IES Abastos.
            -Alguns dels ponentsels ponents: Miguel Martinez Lopez i Tina Suau de la Universitat de València,          Rodrigo Fdez Carmona, Asunción Jaime Pastor (UPV), Ester Molina (CETA), Vicky Oliver (UJI), MªJesús Frigols..
            -La proposta és que les jornades sigan només per als socis i que siguen  devades . Els socis només pagaran  la quota de l’any  vinent i els no socis hauran de pagar per associar-se i la quota de l’any vinent.
Josefina proposa fer uns encontres periòdics entre els associats on tots podem compartir el que fem, millorar prenent idees dels demés......
            Vicent parla de la postura de l’associació front el plurilingüisme, i decidim enviar el document que la resumeix perquè els socis tinguen accés i donen la seua opinió.
            En precs i preguntes, Empar Orts proposa que hi haja un club mensual on els membres es puguen reunir i intercanvien opinions.
            I sense més assumptes que tractat s’alça la sessió a les 21 hores.

Angels (secretària d’APAVAC)

Ps:  Perdoneu el retard i bon estiu a tots i a totes.

No comments:

Post a Comment

You are welcome to give your opinion here

Note: only a member of this blog may post a comment.