Benvinguts al Vostre Blog

Hem pensat que era hora d’unir-nos tots els que ens dediquem a ensenyar ANGLÉS professionalment. L’objectiu és que puguem intercanviar experiències i materials i formar-nos. Volem convertir-nos en un punt de trobada dels professionals de l’anglés i organitzar jornades, xarrades i seminaris. Volem ser la veu dels professionals de l'anglés i col·laborar amb tots els relacionats amb l'anglés i amb l'administració educativa i que se’ns tinga en compte com a interlocutors a l'hora de prendre decisions.

An association to unite us all who teach English professionally has been created. The aim is to share experiences, exchange materials and encourage further training with conferences, lectures and debates and ultimately become the voice of teachers of English and liaise with all those involved and especially with our educational authority.

Wednesday, 20 July 2011

ALACANT MEETING 4 DE JULIOL

ASSEMBLEA A IBI (ALACANT) 4-07-011

             El dia 4 de Juliol acudim a Ibi Vicent, Josefina i Angels de la junta directiva d'APAVAC  a presentar la nostra associació als professors d'anglés  d’Alacant en una assemblea  que va tindre lloc gràcies a l’amable col·laboració de les  companyes del seminarid’anglés de l’IES La Foia.
           
Primer de tot, Josefina, la presidenta,  explica els assistents cóm es va formar l’associació i amb quins propòsits i dóna les gràcies a Irene  d'Ibi per fer-nos d’enllaç d’APAVAC a Alacant. Vicent presenta el blog, l’ideari i explica com afiliar-se.
Josefina insistix en que l’associació ha de ser activa, una associació en la que tothom tinga un paper que desenvolupar.
A continuació es comenta el procés de les reunions que l’Associació ha assistit en Conselleria per tractar el tema de l'A-2.

 Isidra Bellot també explica com va sorgir el tema de la carta que ella va confeccionar  i també parla de les reunions com a assistent. També assenyala com s’aborda el tema de l’A2 a Navarra.
Una companya comenta els problemes de les dades de l’A2 i Isidra li assenyala les novetats dels nou esborrany.
Una altra companya  pregunta si es tornarà a fer una prova comuna, des de la mesa es respon que pot ser, es pot fer totes les parts de la prova en la mateixa data, excepte la prova oral.
            Una assistent de l’IES LaTorreta d’Elx exposa que van fer una reclamació formal a Conselleria en contra de l’A2, i els van contestar a tots, un per un.
            Des de la mesa, s’indica que hem de divulgar als centres tot tipus d’informació sobre com es pot accedir a les EOIs.
            Canviant de tema, Vicent informa les assistents de tots els contactes que hem establert amb la Universitat i el que volem aconseguir, a continuació mostra els objectius de les jornades a l’octubre.
            S’apunta la possibilitat de fer-les de matí i de com arribar des-d’Alacant i les dificultats per raons de treball i Irene d’Ibi  informa que tots els docents tenim dret a sis dies de permis per a  formació a l’any.
            Vicent mostra el document que hi ha al nostre blog sobre el plurilingüisme i que explica la postura d’APAVAC.
            Una companya d’Ibi no està d’acord i comenta que ella pensa que no afecta el Valencià.
            Unes companyes de primària informen com estan portant el tema del plurilingüisme i com  els ha afectat el seu centre, i ens comenten el que han fet elles: per exemple, al menjador han contractat mares de parla anglesa natives per tal d'emprar l'anglés en contextos significatius..
            Al voltant del tema dels CLIL les companyes  demanen  que APAVAC recolze tot el professorat que està treballant per donar les seues  assignatures en anglés ja que no té reducció d’hores, ni crèdits ni cap altre incentiu. S’ha de defendre el CLIL amb dignitat i professionalitat.

            Una assistent de La Torreta (Elx) ens conta que al seu centre s’han celebrat proves lliures per aconseguir el títol de CFGM. Per a organitzar totes les proves, els varen informar a Semana Santa i a correcuita tingueren que organitzar-ho tot i no varen rebre cap tipus de compensació per les hores extra. Redundant en el tema de la manca d’atenció per part de conselleria als professionals de l’anglés  també s’apunta la poca dotació en materials per als seminaris d’anglés  i que ara mateix estan dotant les editorials
       
    Vicent comenta els assistents el que s’està fent a València sobre el tema de la PAU, consistent e l’elaboració d’un escrit compartit expressant el nostre rebuig a com s’estàn fent les coses..

   En l’apartat de precs i preguntes es suggereix que s’óbriga  un apartat al blog dedicat a legislació important per als docents de l’anglés.


Sense més assumptes a tractar s’alça la sessió a les 13:56 hores.  

      A continuació les companyes del seminari de l’IES la Foia molt amablement oferiren a tots els assistents un “tea” amb pastissos  casolans que ens van saber a glòria.


Moltes gràcies a totes elles!!!.

  
La secretaria d’APAVACAngels

No comments:

Post a Comment

You are welcome to give your opinion here

Note: only a member of this blog may post a comment.